KORISNIČKI UGOVOR

BINBIN BH KORISNIČKI UGOVOR 1. UGOVORNE STRANE Ovaj Ugovor zaključuje se između davaoca usluge BinBin BH d.o.o. sa sjedištem na adresi ul. Munira Gavrankapetanovića 16 ID broj 4203023130001 i PDV broj 203023130001 i krajnjeg korisnika pod uvjetima iz ovog Ugovora suglasnom voljom ugovornih strana. U ovom Ugovoru, Binbin BH d.o.o. će se označavati kao “DAVALAC USLUGE”, krajnji korisnik kao “KORISNIK”, a zajednički kao "UGOVORNE STRANE". 2. PREDMET I DJELOKRUG Ovim Ugovorom uređuju se uvjeti vezani uz usluge zakupa (u daljem tekstu "Usluge") koje se nude putem BinBin BH mobilne aplikacije i pravila korištenja aplikacije. Ako KORISNIK ne prihvati uvjete navedene u ovom Ugovoru, KORISNIK neće moći pristupiti i koristiti Usluge. U slučaju da KORISNIK pristupi uslugama putem aplikacije, pretpostavlja se da su svi uvjeti iz ovog Ugovora koji uspostavljaju ugovorni odnos između KORISNIKA i DAVAOCA USLUGE prihvaćeni i odobreni. Ovaj Ugovor zamjenjuje prethodne ugovore i sporazume između UGOVORNIH STRANA. Kronološkim redoslijedom posljednji ugovor odobren od strane KORISNIKA, ukida prethodni ugovor. Ovaj Ugovor mora pažljivo pročitati KORISNIK koji na bilo koji način posjećuje i/ili koristi BinBin BH web stranicu ili mobilnu aplikaciju prije korištenja mobilne aplikacije. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE PRISTUPA I KORIŠTENJA USLUGA. 3. DEFINICIJE Izrazi koji se ovdje koriste imat će sljedeće značenje: 3.1 Vozila: Odnosi se na vozila tipa električnih skutera/e-skutera koja je BinBin BH prethodno pustio u promet i stavio ih u upotrebu pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti navedeni u ovom Ugovoru. 3.2 Naknada: Isključujući ostale naknade (naknada za udaljenost, naknadu štete, kazne, itd.) određene prema razdoblju korištenja KORISNIKA, odnosi se na naknadu koju će KORISNIK platiti za najviše 24 (dvadeset i četiri) sata korištenja. 3.3 Usluge/Usluga: Usluge koje nudi BinBin BH uključuju; (i) BinBin-Electric Scooter mobilna aplikacija i pridružena internetska stranica, (ii) BinBin- električni skuter, (iii) Sva ostala povezana oprema, osoblje, usluge, aplikacije, web stranice i sve informacije koje BinBin BH kreira ili nudi. 3.4 Pravila: Sadrži sva pravila sadržana u ovom Ugovoru u vezi s korištenjem usluga od strane KORISNIKA ili objavljena na BinBin BH web stranici ili drugim dijelovima mobilne aplikacije. 3.5 Korisnik: Odnosi se na krajnjeg korisnika koji želi koristiti mobilnu aplikaciju BinBin BH kako bi koristio usluge koje nudi BinBin BH. 3.6 Osobni podaci/povjerljivi podaci: Podaci potrebni za identifikaciju korisnika svih vrsta uključujući ime/prezime, spol, adresu, broj telefona, adresu e-pošte korisnika i sve druge podatke. 4. NAJAM I KORIŠTENJE VOZILA 4.1 U okviru ovog ugovora, kako biste mogli koristiti Uslugu; morate se registrirati i koristiti aktivni KORISNIČKI račun usluge (“Račun”). Morate imati najmanje 16 (šesnaest godina) godina da biste imali račun i mogli koristiti uslugu. Za osobe mlađe od 16 (petnaest) godina korištenje BinBin BH vozila nije moguće ni pod kojim okolnostima, pa čak ni pod uslovom da ima saglasnost roditelja/zakonskih skrbnika. Provjera identiteta i godina može se zatražiti radi pristupa i korištenja Usluga. KORISNIK prihvaća da, ako odbije pokazati dokaz o identitetu, pristup i korištenje Usluga može biti blokiran. Osim toga, ako BinBin BH na bilo koji način otkrije da je KORISNIK prijavljen u sistem pogrešnim unošenjem podataka o identitetu korisnika, pristup KORISNIKA će biti blokiran i KORISNIČKI Račun će biti uklonjen, a odredba člana 18. ovog Sporazuma će se primjenjivati. 4.2 Morate dati BinBin BH barem jedan važeći način plaćanja (kreditna kartica ili drugi prihvaćeni način plaćanja) prilikom kreiranja KORISNIČKOG računa, uz lične podatke kao što su ime/prezime, trenutna adresa, telefonski broj i dob. KORISNIK prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da su svi podaci navedeni na njegovom računu tačni, potpuni, istiniti i ažurni. KORISNIK je saglasan da će pristup i korištenje Usluga biti blokirani ako unese neprihvatljiv ili istekao instrument plaćanja ili pruži netačne, nepotpune i zastarjele podatke. Ako je KORISNIK povezan s prijevarnim aktivnostima, DAVALAC USLUGE zadržava pravo na poduzimanje pravnih radnji, kao i da potražuje naknadu štete od Korisnika. 4.3 KORISNIK može pristupiti vozilu koje se nalazi u blizini njegove lokacije putem mobilne aplikacije “BinBin BH”. Da biste ga počeli koristiti, potrebno je pročitati crtični kod (QR kod) na mobilnoj aplikaciji. Nakon završenog putovanja, KORISNIK se obvezuje zaključati Vozilo putem mobilne aplikacije i završiti svoje putovanje fotografiranjem Vozila i učitavanjem fotografije u sistem, kao i da neće ići dalje od graničnih linija prikazanih u BinBin BH aplikaciji. BinBin BH pruža usluge ako su Vozila dostupna i ne jamči dostupnost bilo kojeg Vozila u bilo kojem trenutku. Kako bi KORISNICI imali koristi od usluge, KORISNIK je saglasan i obvezuje se dostaviti Vozilo na vrijeme i ispravno. 4.4 KORISNIK prihvaća da je on/ona isključivo odgovoran za pristup podatkovnoj mreži za korištenje Usluga. KORISNIK je svjestan i prihvaća da će se, ako pristupi ili koristi Uslugama s uređaja s bežičnim pristupom internetu, koristiti podaci mobilne mreže. KORISNIK prihvaća da je odgovoran za softver i/ili ažuriranja potrebna za korištenje Usluga ponuđenih u mobilnoj aplikaciji BinBin BH. BinBin BHne jamči da će Usluge i bilo koji dio Usluga raditi s bilo kojim određenim softverom i/ili uređajem. KORISNIK je svjestan da može doći do kvarova i/ili kašnjenja u Uslugama zbog korištenja interneta i elektroničke komunikacije, te prihvaća ovu situaciju od početka. 4.5 KORISNIK je jedan korisnik. BinBin BH i KORISNIK jedine su strane ovog Ugovora. KORISNIK je pojedinačni korisnik i isključivo je odgovoran za sve ovdje navedene odredbe i uvjete. Kada KORISNIK aktivira vozilo u svojoj regiji, on/ona prihvaća i obvezuje se da će koristiti samo ovo vozilo. KORISNIK prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da ni pod kojim okolnostima neće predavati u posjed, odnosnosno stavljati na raspolaganje vozilo koje je aktivirao za korištenje trećim stranama. KORISNIK i treća strana solidarno odgovaraju za štetu na vozilu koje je KORISNIK stavio na raspolaganje trećim osobama i za svu drugu štetu koja iz toga proizlazi. 4.6 KORISNIK ovim Ugovorom izjavljuje da ima potrebne sposobnosti za korištenje Vozila. KORISNIK prihvaća i obvezuje se da je upoznat s korištenjem Vozila te da je fizički i psihički sposoban za korištenje Vozila. Pristankom na korištenje Vozila KORISNIK nepovratno prihvaća sve odgovornosti i rizike koji mogu proizaći iz osobne ozljede, materijalne i nematerijalne štete trećih osoba, smrti ili oštećenja imovine. KORISNIK je isključivo odgovoran za utvrđivanje da li nepovoljni vremenski uvjeti kao što su kiša, magla, snijeg, tuča, poledica, promjena temperature ili munje utiču na korištenje Vozila. KORISNIK je dužan prilagoditi svoje vozačke navike i put kočenja prema drugim čimbenicima kao što su vrijeme, vidljivost, okolišni čimbenici i saobraćajni uvjeti tijekom vožnje. DAVALAC USLUGE ne odgovara ni pod kojim uvjetima za štetu koja nastane prilikom upravljanja vozilom KORISNIKU ili trećim licima. 4.7 Dok KORISNIK koristi Usluge; poštivat će okoliš, treće osobe i druga živa bića, pridržavat će se saobraćajnih pravila propisanih važećim zakonima za električne skutere u pitanjima vezanim za upravljanje vozilom (pravila vožnje, pravila parkiranja itd.). ). On/ona prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da će se pridržavati ovih pravila i da je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog njegovog/njezinog kršenja ovih pravila. Osim toga, Korisnik je suglasan i obvezuje se poštivati pravila koja se moraju pridržavati svi učesnici u saobraćaju uključujući i vozače električnih skutera u smislu ZAKONA O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI kao i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata. 4.8. KORISNIK NAROČITO NE SMIJE 1) voziti trotoarom ako postoji zasebna biciklistička ruta ili biciklistička traka, 2) voziti autocestama, brzim cestama i autocestama s maksimalnom ograničenjem brzine od 50 km/h, 3) voziti uporedo s drugim vozilima jednom trakom na kolovozu, 4) Voziti pješačkim cestama, 5) Voziti pričvršćen za drugo vozilo, vješanje, 6) Voziti akrobatskim pokretima, osim za predstave uz dopuštenje, 7) Voziti jednom rukom, osim kada se daje znak za manevar, 8) parkirati na način kojim se narušava javni red, privatno vlasništvo i onemogućuje sigurno i samostalno kretanje, promet vozila i pješaka, invalida ili osoba smanjene pokretljivosti, 9) pri praćenju drugih vozila, mimoilaženju, manevriranju ponašati se na način koji otežava i ometa kretanje sudionika u prometu, 2) prevoziti druge osoba osim vozača, 3) prevoziti teret i putnike osim osobnih stvari koje se mogu nositi na leđima, 4.9. KORISNIK se obvezuje koristiti Usluge samo u zakonite svrhe. U suprotnom, smatrat će se odgovornim za svu štetu koja može nastati, a u slučaju da se Usluge koriste za protivzakonite aktivnosti, primjenjivat će se članak 18. ovog Ugovora. Također, KORISNIK više nikada ne može biti korisnik BinBin BH-a. 4.10. KORISNIK prihvaća i zna da Vozila nisu dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i 365 dana u godini. Vozila se moraju iznajmiti unutar maksimalnog razdoblja najma navedenog u nastavku. Ukupan broj vozila je ograničen i BinBin BH nikada ne jamči dostupnost vozila. 4.11 KORISNIK prihvaća da vozilo koristi samo unutar područja koje odredi BinBin BH i čije će granice biti prikazane u mobilnoj aplikaciji. Zabranjeno je vozila iznijeti izvan granica koje su određene u mobilnoj aplikaciji. U slučaju da se ova vozila povuku iz regija namijenjenih korištenju od strane KORISNIKA, BinBin BH će onemogućiti pristup vozilu. Istovremeno prihvaćate da će KORISNIK koji prekrši ovu obvezu prihvatiti i onu kaznu shodno članu 20. ovog Ugovora. 4.12 KORISNIK se mora pridržavati pravila u vezi s korištenjem i radom Vozila. Korisnik; u skladu s relevantnim zakonodavstvom, uzimajući u obzir specifičnosti Vozila, dužan je i odgovoran koristiti potrebnu opremu za sigurnu vožnju, uključujući ali ne ograničavajući se na zaštitnu kapu (kacigu), zaštitne naočale koje će štititi oči protiv vanjskih utjecaja ili ometanju vida, reflektirajuća odjeća za noćnu vožnju. 4.13 Osim gore navedenih pravila, KORISNIK se obvezuje pridržavati se sljedećih pravila za sigurnu vožnju: (i) Zabranjeno je koristiti vozilo u brzinskim trkama, motornim sportovima i sličnim aktivnostima. (ii) Zabranjeno je ući u javni prijevoz vozilom. (iii) Zabranjeno je prevoziti vozilo privatnim vozilima. (iv) Tokom vožnje zabranjeno je koristiti mobilni telefon, tablet, prijenosni muzički player/uređaj ili bilo koji drugi uređaj ili stvar koja ometa KORISNIKA prilikom upravljanja vozilom. (v) KORISNIK prihvaća i obvezuje se da vozilo neće koristiti dok je pod utjecajem alkohola, lijekova, droga ili bilo koje tvari koja može ometati ili zaustaviti sposobnost sigurne vožnje. (vi) KORISNIK ne smije prevoziti drugu osobu ili djecu na Vozilu niti voziti s dvije ili više osoba. (vii) Na kraju putovanja, Vozilo mora biti zaključano. U slučaju da KORISNIK ne zaključa vozilo, putovanje će se nastaviti, a putna naknada će se i dalje naplaćivati od KORISNIKA. KORISNIK je isključivo odgovoran za situacije narušavanja javnog reda i mira do kojih može doći zbog nezaključanog vozila te za štetu koju BinBin BH pretrpi. (viii) U slučaju da KORISNIK ne može zaključati Vozilo zbog mehanizma za zaključavanje, mora odmah i izravno kontaktirati BinBin BH. KORISNIK je dužan u tom razdoblju štititi Vozilo. (ix) KORISNIK će koristiti samo mehanizme za zaključavanje koje osigurava BinBin BH, i neće zaključavati Vozilo na bilo koji drugi način ili drugom bravom. Osim u stanju krajnje nužde, zaključavanje Vozila na bilo koji drugi način osim navedene metode ili s drugom bravom, isto je kao i ostaviti vozilo otključanim, a KORISNIK će biti odgovoran za svu štetu nastalu kršenjem. (x) Kada je putovanje završeno, KORISNIK pristaje, izjavljuje i obvezuje se parkirati svoje BinBin BH vozilo na javnom vidljivom mjestu u skladu s saobraćajnim pravilima. (xi) Vozilo mora biti parkirano na mjestima navedenim u članu 4.10. Vozilo se ne smije parkirati na privatnom posjedu bez posebnog odobrenja, zaključanom/zatvorenom području ili bilo kojem drugom privatnom području. Osim toga, Vozilo se ne smije parkirati na području s gustim prometom gdje postoji opasnost od prevrtanja. Vozilo se ne može parkirati na nejavnoj površini. Vozilo mora biti parkirano na vidljiv način na javnoj površini. KORISNIK prihvaća i obvezuje se da je svjestan svih ovih situacija i ograničenja, svjestan ih je i da će djelovati prema potrebi. (xii) Ako je vozilo parkirano u nedozvoljenom privatnom posjedu, na bilo kojoj nejavnoj površini ili na bilo kojem području koje će spriječiti druge KORISNIKE da pristupe vozilu kršeći utvrđena pravila, KORISNIK će biti odgovoran za svu štetu koja može nastati. (xiii) KORISNIK se slaže da neće koristiti vozilo za utrke, brdsko jahanje, akrobatske ili druge posebne vožnje ili druge neprikladne vožnje. KORISNIK je saglasan da neće koristiti vozilo na zemljanim cestama, vodenim područjima (na način koji onemogućuje vožnju) ili bilo kojem zabranjenom, ilegalnom ili području na kojem nije dozvoljeno upravljati vozilom. KORISNIK je saglasan i obvezuje se da neće koristiti vozilo u svrhu dodjele ili najma, kršeći bilo koji zakon, pravilo ili propis. (xiv) Ukupna nosivost vozila je maksimalno 100 kg. Tokom korištenja vozila KORISNIK može nositi ukupno 100 kg uključujući vlastitu težinu. (xv) BinBin - Electric Scooter je električno vozilo čija se baterija mora povremeno puniti kako bi radila. KORISNIK prihvaća i obvezuje se da je vozilo električno vozilo te da će vozilo koristiti na siguran i razborit način u svjetlu svih ograničenja i zahtjeva koji se odnose na njega. (xvi) Nivo baterije na vozilu će se smanjivati s korištenjem (i na temelju uvjeta ceste i vremena), a kako se snaga punjenja vozila smanjuje, brzina vozila i druge opcione značajke također se mogu smanjiti (ili se potpuno smanjiti). (xvii) Kada Vozilo započne najam ili tokom operativnog procesa, BinBin BH ne jamči razinu snage punjenja Vozila koje je iznajmio KORISNIK i razina snage punjenja Vozila može se mijenjati tijekom svakog najma. (xviii) BinBin BH ne jamči stopu gubitka nivoa baterije tijekom korištenja vozila. Stopa gubitka snage/ nivoa baterije može varirati ovisno o uvjetima na cesti, vremenu i drugim čimbenicima i/ili stvarima. KORISNIK je obavezan provjeriti nivo baterije na vozilu i osigurati da je nivo baterije dovoljan za upravljanja vozilom. (xix) BinBin BH nikada ne može jamčiti udaljenost i/ili vrijeme koje KORISNIK može koristiti prije nego što vozilo izgubi snagu punjenja. Uključujući i prije nego što stigne na željeno odredište KORISNIKA, vozilo može prestati s radom u bilo kojem trenutku tijekom najma. BinBin BH nema nikakvu odgovornost. Ako se Vozilo isprazni tokom najma, KORISNIK može zaključiti vožnju u skladu sa svim uvjetima ovog Ugovora. Naknada se obračunava u skladu sa Pravilima prema razdoblju za koje je Vozilo korišteno. KORISNIKU je zabranjeno na bilo koji način puniti Vozilo. (xx) KORISNIK je dužan odmah prijaviti svaku nesreću, sudar, štetu, osobnu ozljedu, smrt, ukradeno ili izgubljeno vozilo BinBin BH-u i nadležnim tijelima. Uključujući, ali ne ograničavajući se na pogreške u korištenju, KORISNIK je odgovoran za sve vrste građanske i krivičnih odgovornosti i druge troškove, štete i gubitke, ozljede i/ili smrt, zahtjeve, troškove i izdatke, kazne, advokatske naknade i troškove parničenja vezane za ukradeno vozilo i prihvaća da one padaju na teret njemu/njoj. (xxi) Kako bi ostali KORISNICI imali koristi od usluge, KORISNIK prihvaća i obvezuje se da će dostaviti Vozilo na vrijeme, kakvo je zaprimljeno, u cijelosti iu ispravnom stanju. 5. NAKNADE I PLAĆANJE 5.1 Naknade i tarifa cijena prijevoza podložne su promjeni ovisno o lokaciji KORISNIKA tokom korištenja i u slučajevima kada postoji prekomjerna potražnja za vozilima od strane KORISNIKA; Ovako utvrđena naknada prikazuje se KORISNIKU u mobilnoj aplikaciji prije početka korištenja vozila. Proces naplate počinje kada KORISNIK očita crtični kod (QR kod) na mobilnoj aplikaciji u sustav i nastavlja se dok se putovanje ne završi i izvrši prijenos fotografije u mobilnu aplikaciju. U slučajevima kada KORISNIK završi svoje putovanje bez učitavanja fotografije, naknada za korištenje nastavit će se naplaćivati. 5.2 KORISNIK može koristiti vozilo uz naknadu po vožnji ili u okviru cijena navedenih u mobilnoj aplikaciji. U svim slučajevima, BinBin BH može naplatiti troškove i druge naknade, a troškovi i naknade podliježu primjenjivim porezima i drugim zakonskim obavezama. BinBin BH naplaćuje naknade od KORISNIKA (s kreditnom karticom, unaprijed plaćenom karticom ili bilo kojim drugim prihvaćenim načinom plaćanja) kako je definirano u ovom Ugovoru. KORISNIK je odgovoran za sve izdatke vezane za vožnje i rezervacije, štete, troškove popravaka, operativne troškove i kaznene klauzule pod nazivom "Kazne" propisane člankom 20. ovog Ugovora. Kaznene klauzule BinBin BH može prikupiti izravno bez prethodne obavijesti ako BinBin BH otkrije kršenje u vezi s bilo kojim načinom plaćanja koji je dodao u mobilnu aplikaciju. 5.3 Prema vlastitom nahođenju, mogu se kreirati promotivni kodovi ("Promotivni kodovi") koji mogu zamijeniti popuste, druge značajke ili privilegije vezane uz usluge i koji podliježu dodatnim odredbama koje BinBin BH određuje pojedinačno za svakog od njih. Promotivni kodovi su jednokratne ponude i mogu se koristiti samo putem mobilne aplikacije. Promotivni kodovi: (i) moraju se koristiti u skladu sa svim zakonima za predviđene svrhe, (ii) ne smiju se kopirati, prodavati, prenositi, učiniti dostupnim javnosti na bilo koji način, osim ako BinBin BH izričito nije naveo, (iii) mogu biti poništeni od strane BinBin BH bilo kada bez ikakve odgovornosti BinBin-a. (iv) mogu se koristiti u skladu s posebnim odredbama i uvjetima koje BinBin BH postavlja za svaki promotivni kod, (v) ne mogu se koristiti kao gotovina, (vi) mogu isteći prije vaše upotrebe, (vii) ne mogu se pretvoriti u gotovinu. BinBin BH zadržava pravo ažuriranja ili otkazivanja promotivnih kodova. Promotivni kodovi ograničeni su samo na jednog KORISNIKA i jedan račun i ne mogu se kombinirati s drugim ponudama. 5.4 Maksimalno razdoblje najma za putovanje je 24 sata. KORISNIK prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da će zaključati Vozilo putem mobilne aplikacije unutar 24-satnog procesa najma i završiti svoje putovanje fotografiranjem Vozila i učitavanjem fotografije u sustav/aplikaciju. KORISNIK može kasnije ponovno iznajmiti Vozilo. KORISNIK je isključivo odgovoran da bude svjestan vremenskih kašnjenja do kojih može doći tijekom procesa zaključavanja Vozila. Akumulirane naknade za najam BinBin BH će naplatiti KORISNIKU kada se vozilo vrati. Vozila koja ne budu vraćena u roku od 48 sati (zaključana i završena vožnja) smatrat će se izgubljenim ili ukradenim, a KORISNIKU će biti naplaćeno1450,00 KM, odnosno cijelokupni iznos romobila o čemu će se obavijestiti nadležni organi. BinBin BH također može naplatiti 250,00 KM kao naknadu za uslugu za najmove koji prelaze 24 sata i nisu klasificirani kao ukradeni ili izgubljeni. 5.5 KORISNIK koji se prijavio za korištenje Usluga mora dati podatke o valjanoj kreditnoj kartici ili unaprijed plaćenoj kartici ili drugom instrumentu plaćanja koji je odobrio BinBin BH (“Instrument plaćanja”) s datumom isteka. Korisnik prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da će bilo koju kreditnu, debitnu karticu ili prepaid karticu o kojoj obavijesti BinBin BH koristiti BinBin i/ili institucija/banka za plaćanje elektroničkog novca s kojom BinBin BH ima ugovor, ograničeno samo u svrhu naplate . KORISNIK ovlašćuje BinBin BH da naplati sve naknade koje on/ona kreira od Agenta za plaćanje. BinBin BH može naplatiti sve naknade i kazne. Naknade i troškovi podliježu primjenjivim porezima i drugim obvezama plaćanja. Ako zbog problema ili nedostatka sredstava nije moguće izvršiti plaćanje kreditnim karticama ili unaprijed s karticama, plaćanje će biti zatraženo od KORISNIKA učitavanjem na karticu ili uvođenjem druge kartice s limitom u sustav. BinBin BH zadržava pravo poduzimanja pravnih radnji ako KORISNIK odbije platiti. 5.6. Ukoliko KORISNIK ne podmiri svoje dugove iz ovog Ugovora na vrijeme ili ne izvrši uplatu iz Platnih instrumenata koje je dostavio, za svaki zakašnjeli mjesec obračunava se kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate FBiH. 5.7 Ako se KORISNIK protivi naknadi koju naplaćuje Instrument plaćanja, mora obavijestiti BinBin BH u pisanom obliku u roku od 10 dana prije kraja tog mjeseca i dostaviti BinBin BH-u sve relevantne informacije, kao što su datum vožnje i približno vrijeme početka i završetka te vožnje. BinBin BH razmatra prigovore uložene u roku, uzimajući u obzir poslovne knjige i zapise, tehničke zapise i zapise s kamere BinBin BH. Ukoliko je prigovor KORISNIKA opravdan, u roku od sedam (7) dana od utvrđivanja ispravnosti, pogrešno naplaćena naknada za uslugu će se vratiti na račun KORISNIKA. KORISNIK izjavljuje i obvezuje se da zna da od BinBin BH-a ne može naplatiti nikakve naknade, kamate i druge zahtjeve zbog kasnog povrata te je saglasan sa istim. 5.8 KORISNIK je saglasan i obvezuje se odmah i pisanim putem obavijestiti BinBin BH o svim promjenama u vezi s Platim instrumentima i mogućim krađama kartice. U slučaju krađe ili gubitka pametnog mobilnog telefona KORISNIKA, zahtjev za uklanjanje Računa u sustavu treba odmah poslati BinBin BH-u i napisati ga. BinBin BH nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi iz kasnog obavještavanja KORISNIKA, krađe kartice ili, sukladno tome, korištenja aplikacije od strane trećih osoba. 6. PRAVO VLASNIŠTVA 6.1 KORISNIK je suglasan da su vozilo i sva BinBin BH oprema navedena ovdje uvijek u privatnom vlasništvu BinBin BH-a. Vozila se ne smiju oduzimati, zadržavati ili oduzeti zbog dugova KORISNIKA ili trećih osoba. 6.2 KORISNIK potvrđuje da zna da postoji identifikacija geografske lokacije, posebno sustav praćenja vozila u vozilima. 6.3 KORISNIK ne smije rastavljati, oštetiti, pisati ili modificirati, popravljati ili uništiti Vozilo, bilo koji dio Vozila ili bilo koju opremu BinBin BH-a. Naljepnice na vozilu ne smiju se ogrebati, guliti, mijenjati ili trgati. Vaše korištenje Usluga ne daje vam pravo da koristite trgovačka imena, zaštitne znakove, logotipe, nazive proizvoda i usluga BinBin BH-a za oglašavanje, promotivne ili referentne svrhe bez prethodnog pismenog dopuštenja BinBin BH. KORISNIK je isključivo odgovoran za svu štetu nastalu kao rezultat njegovog/njezinog kršenja ovih pravila, a BinBin BH će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor između KORISNIKA i BinBin BH-a. Raskid ovog Ugovora ne može se tumačiti kao odustajanje od prava BinBin BH-a na naknadu štete. Osim toga, nije moguće da KORISNIK ponovno bude korisnik BinBin BH mobilne aplikacije. Međutim, KORISNIK nije odgovoran za uobičajenu amortizaciju i koroziju uzrokovanu korištenjem Vozila. 6.4 Strogo je zabranjeno: (i) Uklanjanje, uništavanje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih obavijesti o vlasništvu iz bilo kojeg dijela Usluga i sličnih stvari; (ii) Reprodukcija, modifikacija ili priprema izvedenih proizvoda povezanih s Uslugama, distribucija, licenciranje, leasing, prodaja, preprodaja, prijenos, iznošenje firme u javnost, eksproprijacija, prenošenje, objavljivanje ili zloupotreba Usluga na druge načine, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane BinBin BH, i slične stvari; (iii) Strogo je zabranjeno rastavljanje skutera, otvaranje poklopca motora ili baterije, obrnuti inžinjering ili odvajanje dijelova skutera, ili bilo kojih sličnih radnji u bilo koje svrhe. (iv) Usklađivanje, prenošenje ili uokvirivanje bilo kojeg dijela Usluga i sličnih stvari; (v) Pokretanje ili korištenje bilo kojeg programa ili koda koji preopterećuje ili blokira rad ili funkcionalnost Usluga u svrhu kopanja, indeksiranja, istraživanja ili drugih operacija rudarenja podataka, kao i za slične stvari; (vi) Pokušaj pristupa ili ometanje neovlaštenog pristupa Uslugama, povezanim sustavima ili mrežama i sličnim stvarima. 7. DODATNI UVJETI UPOTREBE 7.1 Sigurnosna kontrola 7.1.1 Prije svake uporabe vozila, korisnik mora osigurati osnovne sigurnosne kontrole koje se razmatraju u ovom članku: (I) trajnost guma; (II) siguran rad svih kočnica i svjetala; i (III) odgovarajuču težinu nosivosti koju skuter može podnijeti; (IV) dovoljan nivo baterije i (V) sve znakove oštećenja, neuobičajene ili prekomjerne amortizacije ili druge mehaničke probleme koji se mogu jasno vidjeti. 7.1.2 KORISNIK je suglasan da neće koristiti vozilo u slučaju bilo kakve upadljive situacije koja ukazuje da je vozilo neispravno i da će tu situaciju odmah prijaviti korisničkoj službi BinBin BH-a. 7.1.3 Ukoliko KORISNIK počne koristiti vozilo koje nije prikladno za korištenje, ima pravo besplatno ga vratiti u roku od 2 minute. U tom slučaju može besplatno iznajmiti drugo vozilo iz sustava. Ako nema drugog vozila u blizini KORISNIKA ili prikladnog za korištenje, KORISNIK se ne može naplatiti. Međutim, ako se vozilo koristi uprkos tome što je neispravno i/ili situacija nije prijavljena, KORISNIK ne može naknadno zatražiti povrat novca. KORISNIK koji primi oštećeno Vozilo i ne obavijesti BinBin BH odmah u pisanom obliku o ovoj situaciji, je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati ako se dogodi nesreća tokom ovog putovanja. 7.2 Smatra se da je vozilo izgubljeno ili ukradeno u sljedećim slučajevima: (i) ako se ne vrati u roku od 24 uzastopna sata, (ii) ako je GPS jedinica onemogućena, (iii) ako je parkirano na privatnom posjedu, zaključanom području ili bilo kojem javnom području bez dopuštenja više od 10 minuta nakon kraja putovanja, (iv) nije ovlašten u odsutnosti bilo koje treće strane ili bilo kojeg drugog korisničkog putovanja ako se premjesti ili (V) ako BinBin BH procijeni da se dogodila situacija zbog koje se smatra da je vozilo ukradeno, Osim ako se ne iznesu razumni razlozi, KORISNIK prihvaća da odgovornost za izgubljena ili ukradena vozila pripada krajnjem KORISNIKU koji je završio putovanje tim Vozilom. Ako BinBin BH pretpostavi da je vozilo ukradeno ili izgubljeno, može poduzeti bilo koju radnju (uz znanje krajnjeg korisnika vozila ili osim ako nije drugačije navedeno), uključujući, ali ne ograničavajući se na vraćanje i drugu odgovarajuću naknadu i obavijest nadležnim tijelima . KORISNIK je saglasan da će obavijestiti BinBin BH da je Vozilo izgubljeno ili ukradeno u najkraćem mogućem roku, odnosno odmah po saznanju za okolnosti nestanka vozila. Stranke su saglasne da će informacije u bazi podataka BinBin BH-a biti obvezujući i čvrsti dokazi u eventualnom sporu u skladu sa Zakonom o parničnom postupku. 7.3 Sigurnost vožnje 7.3.1 U skladu s relevantnim zakonima i karakteristikama vozila, korištenje zaštitne kape (kacige), sunčanih naočala za zaštitu očiju koje neće ometati pogled ili zaštitu od vanjskih utjecaja, reflektirajuća odjeća za noćnu vožnju , kao i druga potrebna oprema za sigurnu vožnju u potpunosti je odgovornost korisnika. 7.3.2 BinBin BH preporučuje da svi KORISNICI koriste zaštitnu kacigu odobrenu od Snell, CPSC, ANSI ili ASTM koja je prikladna za njihovu veličinu tijela, a odgovara Snell, CPSC, ANSI ili ASTM odobrenju prema preporukama proizvođača. 7.3.3 KORISNIK se slaže da nijedna treća strana nije odgovorna za bilo kakvu ozljedu ili smrt uzrokovanu korištenjem Usluga, bez obzira na to nosi li on/ona kacigu u vrijeme incidenta ili ne. KORISNIK preuzima sve rizike nenošenja zaštitne kacige ili zaštitne opreme. KORISNIK je dužan pridržavati se dodatnih sigurnosnih mjera ili upozorenja koja nisu izričito navedena u ovom Ugovoru. 7.4 Ruta vozila KORISNIK se slaže da BinBin BH ne daje rutu ili područje za korištenje Vozila, a BinBin BH nikada ne jamči sigurnost područja na kojem se putovanje odvija. Korisnik je svjestan da ceste, trotoari, kolnici i saobraćajnice za vozila mogu biti opasni za putovanje zbog vremenskih, prometnih ili drugih rizika. 7.5 Ograničenja usluge i upotrebe 7.5.1 KORISNIK se slaže da BinBin BH nije nikakav prijevoznik. Javnosti i KORISNIKU predstavljene su alternativne mogućnosti privatnog i javnog prijevoza, uključujući javni prijevoz, taksi i pješačke staze. BinBin BH nudi Vozila samo kao alternativu, a ova usluga je namijenjena za korištenje samo osobama koje mogu samostalno koristiti vozilo i koje su prihvatile sve odredbe i uvjete ovog Ugovora. 7.5.2 BinBin BH ulaže sve potrebne napore kako bi osigurao da su Usluge dostupne 365 dana u godini, ali BinBin BH ne jamči da će te Usluge uvijek biti dostupne u slučaju više sile, nepredviđenih događaja ili drugih okolnosti. Pristup Uslugama također ovisi o dostupnosti Vozila. BinBin BH ne jamči da će Usluge i Vozila biti dostupni u bilo koje vrijeme. KORISNIK se slaže da BinBin BH može povući vozilo u bilo kojem trenutku. 8. OGRANIČENJA Prema vlastitom nahođenju, BinBin BH može ograničiti ili potpuno spriječiti KORISNIČKO korištenje Usluga ili prekinuti svoje aktivnosti najma električnih skutera, bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku i bez suglasnosti KORISNIKA. Osim toga, kada je korištenje električnih skutera zabranjeno ili obustavljeno shodno odlukama državnih institucija i organizacija u okviru relevantnih propisa, KORISNICI prihvaćaju i obvezuju se da upotreba vozila nije moguća te da će se pridržavati odluka državnih institucija i organizacija i nadležnih tijela. 9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 9.1 BinBin BH je suglasan da će zaštititi povjerljive podatke KORISNIKA poduzimanjem mjera koje poduzima za zaštitu i očuvanje vlastite povjerljivosti, uz ne manje od razumne razine, te će ih ograničiti na ovlaštene zaposlenike (uključujući vlastite zaposlenike) kojima je apsolutno potrebno znati informacije. BinBin BH obrađuje osobne podatke KORISNIKA u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH-a, a informacije u vezi s obradom ličnih podataka korisnicima se prezentiraju u tekstu Pojašnjenja. 9.2 KORISNIK prihvaća i izjavljuje da je pročitao i odobrio Tekst pojašnjenja priložen ovom Ugovoru. 10. ODRICANJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI KORISNIK JE SAGLASAN DA ĆE SVI RIZICI KOJI PROIZIĐU IZ NJEGOVOG/NJENOG KORIŠTENJA USLUGA BITI NJEGOVI/NJENI U MAKSIMALNOM OMJERU DOPUŠTENOM VAŽEĆIM ZAKONODAVSTVAMA. Nikakve indirektne, slučajne, posebne, prekršajne, krivične i slične posljedice, uključujući gubitak dobiti, gubitak podataka, osobne ozljede i/ili smrt i materijalnu i nematerijalna šteta, koje proizilaze iz korištenja usluge ne mogu se staviti na teret BinBin BH, čak i ako je BinBin BH upozorio na bilo kakvu štetu kja bi mogla nastati. Ako BinBin BH upozorava na mogućnost bilo kakve štete ili štetne posljedice, ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, štetnu posljedicu, odgovornost ili gubitak koji proizlazi iz sljedećeg: (i) KORISNIČKOG korištenja Usluga, njihovog odnosa s Uslugama ili pristupa ili korištenje Usluga. (ii) BinBin BH nije odgovoran za kašnjenje u izvedbi ili kvarove uzrokovane uzrocima izvan razumne kontrole BinBin BH-a. KORISNIK je osobno i u potpunosti odgovoran za sigurno kretanje Vozila. KORISNIK prihvaća i svjestan je činjenice da čak i ako je Vozilo nedavno pušteno na servis ili se električni skuteri puštaju u uporabu kao novi, može se pokvariti i ovi nedostaci mogu uzrokovati nesreću, štetu, ozljedu, smrt uslijed nesreće. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonodavstvom i ovisno o korištenju bilo koje usluge, vozila ili povezane opreme od strane KORISNIKA, BinBin BH; ne daje nikakvo jamstvo bilo koje vrste, uključujući izričito ili implicirano jamstvo. Sve usluge, Vozila i povezana oprema pružaju se "kao što jesu" i "kako je dostupno" i oslanjanje na njih je prema vlastitom nahođenju KORISNIKA. KORISNIK izjavljuje da korištenjem bilo koje Usluge zna da je nepredvidivo da Vozilo i pripadajuća oprema nose vidljive i nevidljive rizike i opasnosti kao što su ozljeda, smrt KORISNIKA i materijalna šteta. 11. VIŠA SILA 11.1 Izraz viša sila označava prirodne katastrofe, pobunu, ratove, štrajkove, napade na aplikaciju, web stranicu, sustav unatoč tome što BinBin BH poduzima potrebne mjere sigurnosti informacija, ali ne ograničavajući se na one koji se razvijaju izvan razumne kontrole BinBin BH-a i koji će se tumačiti kao neizbježni događaji koji se ne mogu spriječiti ili otkloniti unatoč tome što je pokazao dužnu pažnju. 11.2 U svim slučajevima koji se smatraju višom silom, Stranke nisu odgovorne za zakašnjelo ili nepotpuno izvršenje ili neizvršenje bilo koje svoje obaveze utvrđene ovim Ugovorom. 12. RJEŠAVANJE SPOROVA U slučaju spora proisteklog u vezi s ovim UGOVOROM i korištenjem usluga koje su predmet ovog Ugovora, nadležan je Sud u Sarajevu. 13. DOKAZNA SNAGA PODATAKA U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu proizaći iz ovog Ugovora, Stranke su suglasne da komercijalne knjige i evidencije BinBin BH-a, kompjuterski zapisi i podaci, elektronički i sistemski zapisi koji se čuvaju u njegovoj bazi podataka i poslužiteljima, komercijalne poruke, dopisivanje aplikacija za instant poruke, e-mailovi, društvene mreže, korespondencije su dokazi u eventualnom postupku. 14. ODRICANJE I ODJELJIVOST Propust stranke da iskoristi ili provede bilo koje pravo koje joj je dodijeljeno u Ugovoru ne predstavlja odricanje od takvog prava niti sprječava daljnje korištenje ili provedbu tog prava. Nevaljanost, nezakonitost i neprovedivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi Ugovora. 15. PRIJENOS OVLAŠTENJA KORISNIK ne može prenijeti ili ustupiti svoja prava i obveze iz ovog Ugovora, djelomično i/ili u cijelosti, trećim osobama bez pismene suglasnosti BinBin BH. 16. NAKNADNE IZMJENE I DOPUNE UGOVORA Ovaj Ugovor pokriva cjelokupnu odredbu i sporazum između Strana u vezi s uslugama koje treba pružiti i radovima koje BinBin BH treba izvesti, te zamjenjuje i poništava sve prethodne sporazume između Strana u vezi s prethodno navedenom uslugom. Bez traženja pristanka KORISNIKA, BinBin BH može jednostrano, prema vlastitom nahođenju, promijeniti, dopuniti ili poboljšati ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku. Korištenje Usluga nakon bilo koje regulative i izmjene napravljene na ovom Ugovoru znači da je KORISNIK prihvatio ove izmjene i propise tako da je on/ona odgovoran za te promjene. KORISNIK bi trebao redovito čitati ovaj Ugovor kako bi se informirao o unesenim promjenama i propisima. Ako se unesu bilo kakve izmjene u ovaj Ugovor, BinBin BH će objaviti izjavu i na web stranici i na mobilnoj aplikaciji. Naknade i kazne navedene na web stranici i mobilnoj aplikaciji poništavaju sve naknade i kazne navedene u ovom Ugovoru. 17. TUMAČENJE UGOVORA Naslovi članaka u ovom Ugovoru ne utječu na tumačenje Ugovora. Riječ "ili" ne znači ništa drugo osim vlastitog značenja. Riječ "uključujući" znači "uključujući, ali ne ograničavajući se na". Osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, svaka riječ u jednini ili množini navodi broj u jednini ili množini. Sve zamjenice uključuju zamjeničke oblike muškog, ženskog i bezrodnog. 18. PRESTANAK Strane mogu raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti i jednostranom izjavom namjere. U slučaju raskida ovog Ugovora, ova situacija ne utječe na međusobna potraživanja Strana. U slučaju da KORISNIK raskine ovaj Ugovor, on/ona mora odmah prestati koristiti Usluge koje nudi BinBin BH. Međutim, KORISNIK; prihvaća da će BinBin BH naplaćivati naknade i troškove za korištenje koje on/ona obavlja do raskida ovog Ugovora i da je odgovoran za ostale gubitke i štete navedene gore. 19. OTKAZ I POVRAT NOVCA KORISNIK treba odmah prijaviti tehničke probleme koji su se pojavili / će / mogu se pojaviti tokom korištenja vozila (npr. elektronsko-ručne brave se ne mogu otključati, vozilo počinje voziti u aplikaciji, ali nakon otključavanja se ugasi) BinBin BH-u putem support@ binbinscooters.com adrese. Zahtjev i obavijest o problemu koju šalje KORISNIK BinBin BH će finalizirati u roku od 2 radna dana; ako problem zahtijeva tehnički pregled, bit će dovršen u roku od 7 radnih dana. Kao rezultat uvida u ovu obavijest od strane BinBin BH-a, ukoliko se utvrdi da je tehničku grešku uzrokovalo samo vozilo, poduzimaju se potrebne radnje za poništavanje plaćanja od strane KORISNIKA ili da se ista u potpunosti/djelomično vrati KORISNIKU najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti. Proces povrata novca je omogućen pod istim uvjetima kao način plaćanja i instrument plaćanja koji je KORISNIK izabrao u trenutku plaćanja, a provodi se u roku od 2-15 dana za kreditne kartice i 10-24 dana za debitne kartice, ovisno o propisima banke ili rok obrade otplate koji proizlazi iz ugovora s KORISNIKOM. Ali ako je KORISNIK odobrio BinBin NOVČANIK - Individualni ugovor s krajnjim korisnikom, povrati će se prvo izvršiti u KM (konvertibilnim markama) kao dar na KORISNIČEV račun Novčanika. Ako KORISNIK želi zatražiti drugačije, dužan je nazvati BinBin Call Center ili poslati e-mail BinBin BH-u putem adrese support@binbinscooters.com, povrat će biti izvršen na odgovarajući bankovni račun u skladu s gore navedenim postupkom. 20. KAZNE Ako KORISNIK prekrši pravila i odredbe navedene u ovom Ugovoru i/ili prenesene putem mobilne aplikacije, BinBin BH će naplatiti sljedeće iznose kazni od KORISNIKA. Korisnik prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da razumije situaciju, postupit će u skladu s odredbama i zakonskim uvjetima Ugovora; u suprotnom će BinBin BH naplatiti iznos dole navedenih kaznenih klauzula od Instrumenata plaćanja. Ako se ne mogu prikupiti, on/ona će platiti ovaj iznos na prvi zahtjev BinBin BH-a; u protivnom prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da zna da će se osim prava na naknadu štete prouzročene kršenjem ugovora od strane BinBin BH-a tražiti i iznos ugovorene kazne (i) Štete uzrokovane od strane KORISNIKA; Cijena popravka će se utvrditi do 1000,00 KM (ii) Ukradena roba i/ili gubitak Vozila; Cijena skutera je 2000,00 KM (iii) Više od jedne osobe koja koristi vozilo 50,00 KM (iv) Nepropisno parkiranja 20,00 KM (v) Parkiranje na cestama ili stazama za osobe s invaliditetom 40,00 KM (vi) Korištenje i ostavljanje BinBin BH vozila izvan određenog područja 100,00 KM (vii) Parkiranje vozila na nejavnom ili privatnom posjedu 50,00 KM (viii) Ulazak u vozila javnog prijevoza sa električnim vozilom 30,00 KM (ix) Prijevoz vozila privatnim vozilom 100,00 KM (x) Korištenje BinBin BH strane nekoga drugoga osim vlasnika računa ili prijenos nepotpunih, netačnih i neistinitih informacija o KORISNIČKOM računu 50,00 KM (xi) U slučaju da se vozilo na bilo koji način izgubi (pad u rijeku i sl.); cijena skutera je 2000,00 KM (xii) Prekoračenje maksimalnog razdoblja najma 250,00 KM (xiii) Neusklađeno snimanje fotografije kraja vožnje tri puta uzastopno iznosi do 10,00 KM Naplata kazni reguliranih ovim člankom neće spriječiti BinBin BH pravo na traženje dodatnih operativnih troškova i štete koje premašuju kaznu, a BinBin BH zadržava sva zakonska i kaznena prava i zahtjeve koji mogu proizaći iz kršenja ovog Ugovora i/ili zakona. Ako mislite da je došlo do pogrešnog otkrivanja, pošaljite e-mail na destek@binbinscooters.com s obrazloženim i pojasnim tekstom. 21. ADRESA ZA DOPISIVANJE BinBin BH može obaviti obavijest kao opću obavijest putem Usluga, slanjem e-pošte na vašu e-mail adresu, putem mobilne aplikacije ili pisanim putem na adresu navedenu u vašem Računu. Osim ako stranke pismeno ne obavijeste drugu stranu o promjenama u svojim trenutnim e-mailovima u roku od 3 (tri) dana, prihvaćaju da će zahtjevi upućeni starim e-mailovima biti valjani i smatrat će se da su upućeni njima . Do BinBin BH-a možete doći slanjem e-pošte na support@binbinscooters.com. 22. IZJAVA KORISNIKA O PRIHVATANJU Korisnik; izjavljuje, prihvaća i obvezuje se da je pročitao, razumio i prihvatio sve članke, odredbe i uvjete u ovom Ugovoru i da odobrava točnost informacija koje je dao o sebi i da je u potpunosti svjestan pravnih i obvezujućih učinaka Ugovora. KORISNIK prihvaća da su njegova zakonska prava i pravni lijekovi ograničeni u okviru Odricanja i Ograničenja odgovornosti. KORISNIK izjavljuje i obvezuje se da je upoznat s korištenjem Vozila te je razumno kompetentan i fizički i/ili psihički sposoban za korištenje Vozila. Korisnik; potvrđuje i prihvaća da ima 16 godina ili više, da će poduzeti sigurnosne mjere propisane pravilima, da neće ulaziti u vozilo s drugim putnikom, poštivati sva prometna pravila i koristiti vozilo prihvaćajući sve rizike. Korisnik; odobravanjem ovog Ugovora nepovratno prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da je pročitao, razumio i prihvatio odredbe i uvjete navedene u ovom Ugovoru te pristup i korištenje Usluga. 23. STUPANJE NA SNAGU KORISNIK je elektroničkim putem prihvatio sve uvjete i odredbe ovog Ugovora i stupit će na snagu od trenutka kada KORISNIK ispuni registracijski forumular. BinBin BH će objaviti trenutne uvjete pod istim linkom s trenutnim datumom u slučaju bilo kakve promjene ovog Ugovora. Ažurirani važeći Ugovor bit će važeći i na snazi od trenutka objave, a svi postojeći ili novi KORISNICI podliježu odredbama i uvjetima ovog ažuriranog Ugovora. Vaš nastavak pristupa ili korištenje Uslugama nakon takve obavijesti predstavlja vaš pristanak da se obvezujete izmijenjenim uvjetima. POJEDINAČNI KORISNIČKI UGOVOR ZA NOVČNIK 1. Ugovorne strane Ugovorne strane Pojedinačnog korisničkog ugovora BinBin BH Novčanik (u daljem tekstu "Ugovor"), čine korisnik usluga (u daljem tekstu "Korisnik" i/ili "Korisnici") koji postaje Korisnikom kada se izvrši registraciju na Sistem Novčanika putem BinBin BH mobilne aplikacije (u daljem tekstu “Aplikacija”), i davatelj usluge BinBin BH d.o.o. (u daljem "BinBin BH"). U ovom Ugovoru, BinBin BH i KORISNIK će se pojedinačno nazivati "Strana", a zajednički kao "Stranke". Ovaj Ugovor je sastavni dio BinBin Korisničkog ugovora za Korisnike koji izaberu pogodnost plaćanja Novčanikom, a čije uvjete prihvataju prilikom registracije u Aplikaciji, prava i obveze sadržane u Korisničkog ugovora primjenjuju se i u ovom Ugovoru. Pojmovi sadržani u ovom Ugovoru, ako nisu posebno navedena, imaju značenja navedena u Korisničkom ugovoru. 2. Usluge Novčanik je način plaćanja koji korisnicima BinBin BH-a pruža jednostavne uvjete plaćanja. Prihvaćanjem ovog Ugovora, Korisnici će kreirati račun Novčanika putem Aplikacije. Korisnik može dodavati iznose na ovaj kreirani račun Novčanika samo putem kreditnih i debitnih kartica. Iznose koji se mogu prenijeti na novčanik odjednom i/ili mjesečno isključivo će određivati BinBin BH. BinBin BH ima pravo promijeniti ove iznose u bilo kojem trenutku. Iznosi koje Korisnik prenese na Novčanik bit će dostupni samo za korištenje u BinBin BH aplikaciji. 3. Sustav novčanika 3.1 Korisnik će moći stvoriti račun Novčanika za korištenje u Uslugama koje se nude putem Aplikacije, do gornjeg limita koji je BinBin postavio u valuti konvertibilnih maraka - KM, putem aplikacije. 3.2 Nakon kreiranja Novčanika, Korisnik će učitati stanje na Novčanik u valuti KM koristeći kreditnu ili debitnu karticu. Račun Novčanika može se kreirati s jednokratnim unosom koda koji će biti poslan na mobilni telefon i bit će aktiviran samo kada se stanje učita. 3.3 Mobilni telefon koji je Korisnik koristio za kreiranje Novčanika može se koristiti samo za jedan Novčanik. Ako Korisnik želi promijeniti mobilni telefon koji se nalazi u vlastitom Novčaniku, Novčanik povezan s odgovarajućim telefonom bit će poništen, a postojeći saldo će biti vraćen na kreditnu ili debitnu karticu koju je Korisnik registrirao. Korisnik tada može stvoriti novi Novčanik s novim brojem mobilnog telefona. Sukladno članku 3.6 ovog Ugovora, ako Korisnik promijeni podatke o mobilnom telefonu definirane na Novčaniku, povratni iznosi koje može zaraditi od vožnji bit će izbrisani. U slučaju da korisnik promijeni mobilni telefon. priznaje, izjavljuje i obvezuje se da neće postavljati nikakve zahtjeve za vraćene iznose u skladu s člankom, te da je BinBin BH učinio neslužbenom aplikacijom u najširem smislu za prošlost i budućnost. 3.4 Kako bi Korisnik zatvorio račun Novčanika definiran brojem mobilnog telefona, na support@binbinscooters.com mora poslati e-mail sa zahtjevom za zatvaranje Novčanika. 3.5 Korisnik može koristiti Novčanik samo u Uslugama koje se nude putem Aplikacije. Nije moguće koristiti salde sadržane na računu novčanika za plaćanja izvan Aplikacije. 3.6 Ako su ispunjeni uvjeti navedeni u aplikaciji za vožnju i/ili rezervaciju koje će Korisnik platiti putem Novčanika u aplikaciji, određeni postotak ili iznos vožnje i/ili rezervacije koju je najavio BinBin BH bit će učitan na Korisnički novčanik. Te naknade, koje naplaćuje BinBin BH, korisnik može koristiti samo u Uslugama koje se nude putem Aplikacije. Korisnik ne može zahtijevati povrat ovih naknada koje je BinBin BH uplatio na Korisnikov novčanik na njegov/njezin bankovni račun kao rezultat vožnja i/ili rezervacija koje je napravio i ne može prenijeti te naknade. 3.7 Ako Korisnik odabere Novčanik, koji je među opcijama plaćanja, kada započne vožnju i/ili rezervaciju putem Aplikacije i dođe u fazu završetka, relevantni iznos vožnje i/ili rezervacije bit će naplaćen od Korisnika Novčanika od BinBin BH. Ako na korisničkom računu Novčanika nema salda jednak iznosu vožnje i/ili rezervacije, plaćanje se ne može izvršiti Novčanikom i bit će zatraženi drugi dostupni načini plaćanja. 3.8 BinBin BH će iz Novčanika prikupiti samo iznos vožnje i/ili rezervacije, a preostali iznos će i dalje biti zaštićen u Novčaniku. 3.9 BinBin BH će moći automatski naplatiti neplaćene naknade za usluge (“iznos potraživanja”) koje proizlaze iz korisnikovih prethodnih vožnji s korisničkog računa Novčanika ako ima dovoljno sredstava na računu Novčanika korisnika bez traženja odobrenja Korisnika. 3.10 Korisnik će moći platiti kaznene naknade koje mu se naplaćuju putem Novčanika, u slučaju da Korisnik prekrši pravila i zakon, kako je navedeno u članku 19. Korisničkog ugovora pod nazivom Naknade i kazne. Nije moguće da korisnik koristi usluge bez plaćanja ovih kaznenih naknada. 3.11 BinBin BH će moći potpuno i/ili djelomično naplatiti iz Novčanika iznose kazni i potraživanja koja nastanu za Korisnika. 3.12 Ako korisnik odabere opciju "automatskog ponovnog punjenja" prilikom prijenosa stanja na svoj račun Wallet, željeni iznos koji će se automatski učitati bit će učitan na njegov Novčanik povlačenjem s debitne ili kreditne kartice definirane u sustavu ako padne ispod salda navedenog u Zahtjevu. 3.13 Korisnik će upravljati svojim Novčanikom putem Aplikacije, obavljati instalaciju i operacije plaćanja putem Aplikacije. 3.14 U slučaju da se iznos Usluga koje Korisnik koristi putem aplikacije kasnije iz bilo kojeg razloga poništi, BinBin BH će vratiti trošak ovih Usluga na račun Novčanika. 3.15 BinBin BH ima pravo jednostrano zatvoriti, zaustaviti i prekinuti ovu uslugu. U tom slučaju, saldo koji pripada Korisniku bit će vraćen na kreditnu ili debitnu karticu koju je Korisnik registrovao u sistem. Nikakvo plaćanje neće biti izvršeno na bilo koju drugu kreditnu ili debitnu karticu. 4. Obveze Korisnika 4.1 Dok korisnik koristi usluge Novčanika, • Odredbe Korisničkog ugovora koje je Korisnik prihvatio prilikom registracije u BinBin BH aplikaciji ostaju na snazi; • Može se registrirati na Novčanik unošenjem jednokratne lozinke koja će biti poslana na mobilni telefon. Prilikom kreiranja računa Novčanika, morat će se registrovati broj telefona kako bi se mogla poslati jednokratna lozinka. • Osobno je odgovoran za sve transakcije koje će izvršiti s broja telefona koji je registriran u sistemu Novčanika; • Kupnju putem Novčanika može obaviti samo ako ima dovoljno sredstava, a opciju plaćanja Novčanikom ne može koristiti ako nema dovoljno sredstava; • Financijska i moralna prava usluga i softvera koje pruža BinBin BH u obliku obrade, umnožavanja, širenja, predstavljanja i prijenosa podatka su intelektualno vlasništvo BinBin BH ne smiju se koristiti ni na koji način niti zloupotrijebiti. • BinBin BH se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog neovlaštenog korištenja Novčanika od strane trećih osoba, bit će odgovoran samo za zaštitu korisničkog računa kreiranog za Sustav Novčanika (uključujući relevantno korisničko ime i lozinku) i svih podataka koji se mogu povezati s računom, te ih neće dijeliti s trećim osobama; BinBin BH neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati ako se podaci izgube, ukradu ili koriste na neovlašten način zbog nepoštivanja ove obveze povjerljivosti, a BinBin BH neće snositi nikakvu odgovornost; • BinBin BH može pratiti cijeli sustav u bilo kojem trenutku ili kontinuirano, ima pravo zabilježiti operacije koje treba izvesti; • BinBin BH ima pravo izvršiti potrebne intervencije i ukloniti Korisnika iz aplikacije i ukloniti njegov Korisnički račun ako Korisnik postupa suprotno pravilima, • Informacije o svim vrstama transakcija koje se provode u okviru ovog Ugovora se može podijeliti s relevantnim institucijama i organizacijama i/ili koristiti tako da ga BinBin BH anonimizira kako bi ispunio svoje zakonske obveze; 4.2 Povrat salda koji treba izvršiti Korisniku bit će izvršen samo na kreditnu i debitnu karticu koja je učitana. Povrat novca na kreditnu karticu na koju se tereti ne može biti veći od terećenja navedene kreditne kartice. 4.3 U slučaju da se ukaže potreba, posrednik u plaćanju ili BinBin BH mogu vratiti iznos iz Novčanika Korisniku. Korisnik može odabrati jednu od opcija da se stanje u Novčaniku vrati na Kreditnu karticu ili debitnu karticu sa koje je izvršeno plaćanje ili se odlučiti za nastavak članstva. U slučaju da Korisnik dostavi pogrešne informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici i sredstva budu pogrešno usmjerena zbog greške Korisnika, Korisnik izjavljuje da neće imati potraživanja prema BinBin BH zbog pogreške koju načini sam Korisnik. 4.4 U svakom slučaju, BinBin BH-a obveza prema Korisniku jednaka je iznosu salda dostupno u novčaniku. 5. Prava i ovlasti BinBin BH 5.1. BinBin BH Novčanik omogućuje jednostavno plaćanje za BinBin BH korisnike koji se mogu koristiti samo za trošenje preko BinBin BH-a usluga. 5.2. Stanje sadržano u Novčaniku Korisnika preneseno je isključivo s korisnikove kreditne ili debitne kartice, a BinBin BH nema obvezu plaćanja za ovaj račun. 5.3 BinBin BH ne snosi odgovornost za transakcije koje se obavljaju putem Novčanika, a Korisnik je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog kršenja obveza navedenih u članku 4. ovog Ugovora, korištenja računa Novčanika od strane trećih osoba, i dijeljenje jednokratne lozinke koja se šalje na mobilni telefon s trećim stranama. Zaštita podataka o pristupu korisničkom računu Novčanika i poduzimanje mjera za sprječavanje da ih drugi koriste je odgovornost Korisnika, a BinBin BH nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati. 5.4 Kako bi izvršio plaćanje putem novčanika, Korisnik mora imati dovoljno sredstava na svom Novčaniku. Korisnik će moći prenositi sredstva na Novčanik, pod uvjetom da ne prelaze cijene koje je objavio BinBin BH. 5.5 Korisnici BinBin BH-a registriraju se u Novčanik na zahtjev. Ne postoji obveza registracije za Novčanik. 5.6 BinBin BH može privremeno obustaviti ili potpuno zaustaviti rad sustava u bilo kojem trenutku. 5.7 BinBin BH može privremeno obustaviti ili potpuno zaustaviti mogućnost plaćanja zainteresiranim korisnicima putem Novčanika zbog korisničkih transakcija koje izazivaju sigurnosne sumnje. 5.8 BinBin BH neće imati nikakvu odgovornost prema svojim korisnicima ili trećim stranama zbog privremene obustave ili potpune obustave korištenja Novčanika. 5.9 BinBin BH će poduzeti potrebnu brigu kako bi usluge koje se nude putem aplikacije osigurale na vrijeme, sigurno i bez pogrešaka, da su rezultati dobiveni korištenjem usluge tačni i pouzdani, te da kvaliteta usluge ispunjava očekivanja. 5.10 BinBin BH ima pravo promijeniti uvjete i odredbe ovog Ugovora u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti kako bi se uskladio s budućim tehničkim zahtjevima i zakonima, pod uvjetom da to nije na štetu Korisnika. U tom kontekstu, BinBin BH može unijeti izmjene u provedbu ovog Ugovora, izmijeniti postojeće članke ili dodati nove članke. 6. Plaćanje 6.1 Ako Korisnik unese stanje na Novčanik putem kreditne ili debitne kartice, moći će koristiti Novčanik kao pogodnost plaćanja u Uslugama koje će koristiti putem Aplikacije. Svoje prigovore i pritužbe na transakcije koje će obaviti Novčanikom Korisnik može poslati BinBin BH-u u najkraćem mogućem roku pozivom na broj ______ ili poštom na support@binbinscooters.com . Pritužbe na transakcije plaćene novčanikom ili na uplaćeni iznos BinBin BH-u obavezno je podnijeti što je prije moguće. U suprotnom, BinBin BH ima pravo odbiti prigovor da postoje greške u transakcijama i ne izvršiti povrat novca. 6.2 U zamjenu za uslugu plaćenu novčanikom od e-računa će se odbiti onoliko koliko je izvršena vožnja. 6.3 BinBin BH neće biti odgovoran za kašnjenja uzrokovana nepredviđenim ili neizbježnim okolnostima, propustom u izvršenju platne transakcije ili propustom u izvršenju platne transakcije o vlastitom trošku, niti za štetu nastalu kao rezultat toga. 7. Obaveze Ugovornih strana Sve transakcije koje proizlaze iz zakonskih promjena koje će se dogoditi izvan opsega ovog Ugovora su izvan odgovornosti BinBin BH-a i odražavaju se u Ugovoru. 8. Povrat salda Novčanika 8.1 Kada korisnik želi vratiti stanje na svom Novčaniku, ima pravo kreirati zahtjev za povrat slanjem zahtjeva za povrat na support@binbinscooters.com e-mail adresu. Ako Korisnik podnese takav zahtjev, Korisnik će biti obaviješten o vraćenim naknadama u roku od 3-5 dana na e-mail adresu support@binbinscooters.com. Nakon dovršetka postupka povrata, iznos će biti vraćen na kreditnu ili debitnu karticu od 2 do 10 dana, ovisno o banci. 8.2 Iznos koji se može vratiti je trenutno stanje Korisnika na računu BinBin Bh Novčanik. Iznos koji je korisnik potrošio ne može se zahtijevati povratom novca i ne može se vratiti. 8.3 BinBin BH ni na koji način nije odgovoran za činjenicu da se proces povrata ne može izvršiti zbog činjenice da je kreditna i/ili debitna kartica otkazana iz razloga povezanog s bankom. 8.4 Ako je proces povrata dovršen, osobi će biti isplaćen iznos sa Novčanika na debitnu karticu a o tome će biti načinjena zabilješka unutar Aplikacije. 9. Osobni podaci Kada Korisnik postane član Novčanika, za odobravanje Korisničkog ugovora i tijekom njegovog/njezinog kretanja unutar web stranice nakon članstva, osobni podaci kao što su ime, prezime, e-mail adresa, adresa/adrese narudžbe, telefonski broj („Osobni podaci”) dijeli s kontrolorom podataka BinBin BH. Prihvaća i izjavljuje da izričito pristaje na njihovu obradu, prijenos trećim stranama iu inozemstvo u okviru načela utvrđenih u Zakonu o zaštiti podataka. Obrada osobnih podataka, njihov prijenos trećim stranama i u inozemstvo temelji se na pravnom odnosu uspostavljenom između Korisnika i BinBin BH. Osobni podaci mogu se obrađivati, prenositi trećim stranama i u inozemstvo ili koristiti anonimiziranjem od strane BinBin BH i BinBin BH povezanih društava u okviru ovog ugovornog odnosa i od strane poslovnih partnera s kojima BinBin i njegova povezana društva imaju ugovorni odnos u svrhe kao što su marketing, analiza , statistika. 10. Mjerodavno pravo i ovlašteni sudovi i ovršni uredi Na ovaj Ugovor primjenjuju se svi zakonski akti koji su na snazi u BiH. Ugovorne strane će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće nadležan je Sud u Sarajevu. 11. Stupanje na snagu Ovaj Ugovor stupa na snagu između strana online i na neodređeno vrijeme od trenutka kada korisnik unese podatke na BinBin BH Novčanik putem korisničke aplikacije. 12. Raskid Stranke mogu raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme i bez ikakve obveze za naknadu štete prema BinBin BH-u. Raskid Ugovora ne utječu se na prava potraživanja stranaka jedna od druge.