Açık Rıza Metni

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AÇIK RIZA FORMU Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki açık rıza metnini okuyup, iradenize uygun şekilde onaylama veya onaylamama seçeneklerinden birini tercih ediniz. Genel Bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m.3/1(d) uyarınca kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; müşteri beyanlarına istinaden, tedarikçilerimiz, çağrı merkezimiz, şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“BinBin”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve aktarılması, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Kanun gereğince onayladığınız işbu Açık Rıza Formu, müşteri ile akdedilmiş/akdedilecek Hizmet Sözleşmesi başta olmak üzere BinBin ile Müşteri arasındaki tüm sözleşmelerin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun m.5/2 ve m.6/3 hükmü gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenme şartları dışında kalan, aşağıda yer alan veriler yönünden açık rızam talep edilmektedir. Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik/pasaport, görsel ve işitsel veriler, iletişim numarası, e-posta adresi, adres ve diğer konum verileri, finansal bilgiler, cihaz bilgileri, IP bilgisi, uygulama kullanımı ve davranışsal veriler, işlem bilgileri ve kimliğimde yer alabilecek medeni halime ilişkin kişisel veriler ile kan grubu, fotoğraf ve din gibi özel nitelikli kişisel verilerimin; hizmet sözleşmesinin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklı BinBin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarına ek olarak, pazarlama faaliyetleri analitik çalışmalar, ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, ürün ve hizmetlerin tespiti ve tanıtılması, basılı veya elektronik yayın/promosyon gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesini ve BinBin’in ortakları, bağlı ortaklıkları, doğrudan veya dolaylı iştirakleri, doğrudan veya dolaylı iş/hizmet ilişkisine girdiği gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmasına onay veriyorum. Yasal Haklarınız Kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi, “https://www.binbin.tech” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle; • Saray Mh. Sanayi Cd. No:54/2 Ümraniye/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilirsiniz. • binulasim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@binbinscooters.com adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.